Przetarg 30.06.2016

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (0-89) 535-02-41

e-mail:wmsse@wmsse.eu

 

jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną  

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

 

ZAPRASZA DO PRZETARGU

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 272/80 objętej księgą wieczystą nr OL1O/00084581/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, o powierzchni 0,9412 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś Mała.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 24 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • wpłacenie wadium,
 • złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
 1. Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.
 1. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.
 1. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat) w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, w dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30.
 1. Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A do 22.07.2016 r. do godz. 10:00.
 1. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi 22.07.2016 r. w siedzibie W-M SSE S.A. o godz. 11:00.

 

Informacji na temat przetargu i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.06.29 2:10)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2016.06.29 2:10)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.