Przetarg łączny, przetarg, rokowania – 24.11.2016 

WARMIŃSKO-MAZURSKA
SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA
S.A. w OLSZTYNIE

10-061
Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail:
wmsse@wmsse.eu

jako
zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w
sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć
gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA
DO:

 

I.         
PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

Mającego na celu:

 

1)   
wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2)      sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,5250 ha, w postaci
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/104, objętej księgą wieczystą nr
WA1N/00076035/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 15 Nowy Modlin, gm. Pomiechówek, na terenie Podstrefy
Pomiechówek.

Cena
wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 3 185 000,00 z
ł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 320 000,00 zł.

Cena wywoławcza
stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

3)      sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1,4332 ha, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 26/3, objętej księgą wieczystą nr OL1N/00014734/7, prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Nidzica,
na terenie Podstrefy Nidzica.

Cena
wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 339 000,00 z
ł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 34 000,00 zł.

Cena wywoławcza
stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

4)   
sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1309/5 o powierzchni 3,1107
ha, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1C/00016706/5 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Olecku, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Olecko,
na terenie Podstrefy Olecko.

Cena
wywoławcza działki wynosi: 428 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium
wynosi: 43 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną,
poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta

 

II.      
PRZETARGU

 

Mającego na celu sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 1,8504 ha, oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 51/11, 43/4, 44/5, objętych księgą wieczystą nr
EL1E/00058630/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu, położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 2 m. Elbląg, na terenie Podstrefy Elbląg.

Do przetargu mogą przystąpić tylko
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Podstrefy Elbląg, którzy
posiadają ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cena
wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 705 000,00 z
ł + 23% VAT.

Wadium
wynosi: 70 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie
zostanie zbyta.

 

III.            
ROKOWAŃ

 

Mających na celu
udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

 

 

1.    Warunkiem
udziału w przetargu lub rokowaniach jest:

 • odpłatne
  nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji
  Istotnych Warunków Rokowań”,
 • w
  przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
 • złożenie
  pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych
  Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

 

2.    Formy
i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja
Istotnych Warunków Przetargu”.

 

3.    Oferty
powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych
Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena
przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w
oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

4.    „Specyfikację
Istotnych Warunków Przetargu”
można
otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie
Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w
PKO Bank Polski
S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062
kwoty 10 000,00
(słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

 

5.    „Specyfikację
Istotnych Warunków Rokowań”

można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w
siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w
PKO Bank Polski
S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062
:

a)        
kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23%
VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą
na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20
października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo

b)      kwoty
10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych
przypadków.

 

6.    Oferty
należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul.
Barczewskiego 1, do 16.12.2016 r. do godz. 10:00.

 

7.    Komisyjne
otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 16.12.2016 r. o godz.
11:00.

 

Informacji
na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A.
w Olsztynie.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.11.24 5:44)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2016.11.24 5:44)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.