Przetarg łączny, rokowania – 27.01.2017

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu

jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA DO:

 

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Mającego na celu:

1. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

2. sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1,4332 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/3, objętej księgą wieczystą nr OL1N/00014734/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Nidzica, na terenie Podstrefy Nidzica.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 339 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 34 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

II. ROKOWAŃ

 

Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.


 

 1. Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:
 • odpłatne nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań”,
 • w przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
 • złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

 

 1. Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.

 

 1. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

 1. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062 kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

 

 1. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
 • kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo
 • kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 20.02.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 20.02.2017 o godz. 11:00.

 

Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2017.01.27 10:47)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2017.01.27 10:47)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.